Näyttely ELLENDÄN – Koristeen vuoro Galleria Katariinassa 3.3 – 26.3.2023

ELLENDÄN –Koristeen vuoro
katso kuvia näyttelyn teoksista
Tein keruumatkan Karjaloihin alueille, jotka nykyisin kuuluvat tai ovat kuuluneet Suomeen ja alueille, jotka eivät koskaan ole olleet osa Suomen valtiota. Etsin matkallani tahroja niiden muodot tallentaen. Tämän kokoelman pohjalta olen kehitellyt ornamentaalisen maalaussarjan, jonka muotokieli on sukua keruualueiden perinteiselle käsityömenetelmälle, punapoiminnalle.
Viittaan tahralla karjalaisuuteen, joka on koettu ongelmaksi Suomessa, Neuvostoliitossa ja Venäjällä. Suomen puolella ortodoksiset rajakarjalaiset kielensä, perinteidensä ja uskontonsa vuoksi eivät sopineet vallinneeseen yhtenäiskulttuuriin. Kirjassaan Vaietut ja vaiennetut – Karjalankieliset karjalaiset Suomessa (2017, SKS) kielitieteen professori Anneli Sarhimaa tiivistää karjalankielen osan: ”Toinen maailmansota vakiinnutti karjalan kielelle reilusti yli puoleksi vuosisadaksi juuri sellaisen roolin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin erilaiset suomalaistajat olivat sille jo autonomian ajalta ja erityisen päämäärätietoisesti 1920- ja 1930- luvuilla kaavailleetkin: tehokkaasti taka-alalle työnnetty ja vaiettu kielimuoto, jonka tulisi kadota vähin äänin ja rikastuttaa suomalaisuutta murrekirjallisuuden ja arkistomateriaalien muodossa.”
Kulttuurin puolella poliittinen karelianismi poimi karjalaisuudesta sen ideologiaan sopivat ainekset jättäen huomiotta karjalaisuuden ominaispiirteet, jotka koettiin liian itäisinä, jopa saastaisina. Vuoden 1918 sisällissodan jälkeen alettiin kajota ortodoksisen kirkkoarkkitehtuurin muotokieleen, joka nähtiin venäläisenä jäänteenä. Pitkälle sotien jälkeenkin karjalankielisessä ortodoksiväestössä nähtiin vihollista eikä sen kulttuuria haluttu esiin. Monet karjalaiset ovat eri aikoina muuttaneet nimensä suomalaisiksi vierasperäisyyden vuoksi. Syrjinnästä löytyy tutkimustietoa aina 80-luvulle asti.
Neuvostoliiton toimet karjalaisia kohtaan olivat hyvin tuhoisia rajan molemmin puolin, eikä Venäjän valtion voi juurikaan sanoa korjanneen näitä jälkiä. Kokonaisuudessaan voisi todeta karjalaisuuden pusertuneen kahden toisilleen vastakkaisen aatemaailman väliin.
Karjalan kieli on kotoperäinen kieli ja suomen lähin sukukieli, jota on puhuttu historiallisessa Suomessa yhtä kauan kuin suomea. Hyvin kieltä puhuvia arvioidaan olevan Suomessa n. 11 000, kieliyhteisöön kuuluu n. 30 000. Kieli on vakavasti uhanalainen. Tästä huolimatta karjalalle ei ole myönnetty laillista asemaa, joka antaa turvaa saamelais- ja viittomakielille sekä romanikielelle.
Karjalan kieltä ja kulttuuria alettiin elvyttää 2000-luvun alussa, jolloin myös kielitieteellinen tutkimus alkoi voimistua. Yhteisöön kuuluu myös Venäjällä asuvien karjalaisten lisäksi Karjalan tasavallasta Suomeen muuttaneita karjalaisia, osa heistä tutkijoita.
Ellendän (suomeksi ymmärrän) oli ensimmäinen karjalankielinen sana, jonka opin lapsena karjalaiselta äidiltäni. Karjalaisten sulautuminen suomalaisuuteen on ollut sydäntä särkevä tapahtumien ketju, vaikka mitätöinnin taustasyitä voi ymmärtääkin ajanjakson huomioon ottaen. Vaikeaa on kuitenkin hyväksyä, että kokonaisen väestönosan historia on häivytetty kouluopetuksestamme. Entä kuinka Suomen taidehistoria ymmärretään – karjalaisen kulttuurin kera vai ilman? Historiallinen itseymmärryksemme on tältä osin vajaa.
Karjalaisen ornamenttini voimanlähteinä toimivat viha ja häpeä, mutta niin myös rakkaus ja luottamus. Ornamentti kutsuu ylenpalttista, sille mikään ei ole turhaa. Se antaa tilan jatkuvalle, paikan paikattomalle.

KIITOKSET:
Taiteen Keskustoimikunta
Suomen Kulttuurirahasto

Tulossa:

ELLENDÄN – Koristeen vuoro

3.3 – 26.3. 2023
Galleria Katariina, Rikhardinkatu 1, Helsinki

ELLENDÄN – Čomenduksen vuoro

3.3 – 26. 3. 2023
Galleria Katariina, Rikhardin uuličču 1, Helsingi

Koristetta etsimässä 10.1-28.1.2018

”Koristetta etsimässä” näyttely tm-galleriassa tammikuussa 2018

Joka aamu kohta herättyäni pitelen kädessäni kahvikuppiani, joka on saanut muotokielensä joessa muovautuneesta kivestä. Ihailen tämän vaalean harmaan posliinin virheettömyyttä enkä luopuisi sen käytöstä mistään hinnasta. Kuppi asetteineen kuuluu Timo Sarpanevan 70-luvulla suunnittelemaan Suomi-astiastoon, ja sitä voi eittämättä kutsua pohjoismaisen muotoilun klassikoksi.

Kuitenkin, tämä puhtaan muodon ilmentymä on paljastunut tuottavan koristeita hyvinkin luonnollisella tavalla. Jossain vaiheessa aloin pistää merkille kupin ulkopinnassa hentoiset tahrat, jotka syntyivät aamukahvilla. Kahvin juomisen lopputuloksena nautintoaineeni asettui fajanssille uusiin ja erilaisiin kuvioihin. Edessäni oli orgaanisia kuvioita orgaanisella muodolla. Aloin kerätä näitä muodostelmia ja pitkän mietinnän ja useiden materiaalitunnustelujen jälkeen päätin käyttää pieniä kivenpaloja jälkien tallentamiseen: mosaiikki osoittautui sopivaksi menetelmäksi tehtävään.

Käsityön päästyä käyntiin voitin häpeäntunteen, joka kumpusi prosessin luonteesta. Likasinhan objektin huulillani suu täynnä kuumaa nestettä, nautin tahraisuudesta haluten vielä esitellä lopputuloksen. Kiinnostukseni on kuitenkin puhtaan visuaalinen etteikö myös fysikaalinen. Mm. leuan anatomia, astian muoto, seinämän paksuus ja kallistuskulma vaikuttavat jälkien kehittymiseen. Usein näenkin itseni ja kupin koneena, joka tuottaa tietoa tahrakuvioiden muodossa.

Kunkin työn koko on n. 9 x 16 cm. Miellän ne kannettaviksi taideteoksiksi, ovathan ne kutakuinkin kännykän kokoisia. Joka tapauksessa niitä on mukava pidellä kädessä. Ripustusta ajatellen tm·galleria on sarjalle ideaalinen tila. Mosaiikkipalojen pieni koko, n.3 x 3 mm, ottaa mittaa gallerian kuutioihin. Työt tulevat riviin tietyn välimatkan päähän toisistaan kiertäen koko gallerian. Esillepanolla pyrin luomaan mielikuvan boordinauhasta, joka viestittäisi koristeen olemassaolosta.

Blankon käsite on ajattelulle aina haaste: biologisina olentoina etsimme tyhjyydestä tahtomattammekin merkkejä. Olen miettinyt, onko tahra modernismin oma ornamentti, jonka olemassaolo on väistämätön ja joka meidän olisi viisainta hyväksyä. Vai olisimmeko valmiita täyttämään täyttämättömän ja ottamaan ornamentin jälleen käyttöön?

Oma taustani suhteessa suomalaisen modernismin estetiikkaan on kaksijakoinen. Vartuin ympäristössä, jossa vaalittiin modernistista kauneuskäsitystä, mutta jossa samaan aikaan modernismin kieltämällä ornamentilla (kohdallani karjalaisella) oli sekä oma merkityksensä että historiansa. Käytännössä nämä kaksi järjestelmää elivät kasvuympäristössäni rinnakkain, vaikka ne eivät olleetkaan toisilleen olemassa. Jollain tapaa tämä ristiriitainen malli elää mielessäni tänäkin päivänä. Ja ehkäpä juuri tällä projektillani, jossa olen löytänyt kahvitahroja pelkistetyltä muodolta, työstän tätä modernin ja perinteen skismaa katsomalla modernismia lian läpi.

Hannele Kumpulainen